Dinsdag 14 maart 2006 13.30 uur, plenaire vergadering13.30 - 13.45 uur stemmingen

13.45 - 16.15 uur eerste termijn Kamer

beleidsdebat in het kader van het onderdeel onderwijs van de

Als centraal thema is gekozen de "Kwaliteit van het onderwijs"

Deelvragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling (wie is verantwoordelijk voor wat), transparantie, aanspreekbaarheid
  • rol en taken gemeenten-schoolbesturen-ouders
  • rol, rolopvatting en taken inspectie
  • relatie wetgeving en kwaliteit van het onderwijs

16.15 - 17.15 uur eerste termijn Kamer

17.15 - 18.45 uur antwoord regering

beleidsdebat onderdeel onderwijs

18.45 - 19.45 uur dinerpauze

19.45 - 21.15 uur antwoord regering, re- en dupliek

21.15 - 23.00 uur re- en dupliek

beleidsdebat onderdeel onderwijs

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is zullen de tijden worden aangepast