Dinsdag 14 maart 2006 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Financiën, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)