Dinsdag 7 maart 2006 14.00 uur, commissie Onderwijsprocedure

bespreking

  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2006 zoals opgenomen in een verslag schriftelijk overleg (EK 29.736, I) betreffende

Vergaderstukken