Dinsdag 25 april 2006 13.00 uur, commissie Onderwijsvoorbereidend onderzoek

procedure

bespreking

  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 april 2006, zoals opgenomen in het verslag schriftelijk overleg (EK 29.736, J) inzake

Vergaderstukken