30.355

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-GravendeelDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel tot de nieuwe gemeente Binnenmaas. Het voorstel is gebaseerd op het herindelingsadvies van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel.

Met dit voorstel ontstaat een bestuurskrachtige gemeente van bijna 30.000 inwoners die volgens de betreffende gemeenten binnen de regio een sterkere partner zal zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 266 van 15 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en 's-Gravendeel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten