30.356

Samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter AarDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar tot de nieuwe gemeente Nieuwkoop.

Met dit voorstel ontstaat een gemeente met een kleine 27000 inwoners die meer bestuurskracht zal hebben. Ook ontstaat meer evenwicht tussen de partners in de Rijnstreek en met de partners in de directe omgeving.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 27 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 267 van 15 juni 2006.


Kerngegevens

ingediend

10 november 2005

titel

Samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten