30.550 XVI

Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005Het jaarverslag (TK nr. 1) bevat het verzoek tot dechargeverlening over het in 2005 gevoerde financiële beheer tot de uitvoering van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De slotwet (TK nr. 3) bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2005.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 juni 2006 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is decharge verleend.

De afhandeling van het voorstel als hamerstuk en het verlenen van decharge aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door de Eerste Kamer vonden plaats op 12 september 2006.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2006

titel

Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2005

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten