Dinsdag 3 oktober 2006 aanluitend aan de gezamenlijke vergadering met de Eerste Kamer commissie voor Justitie, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportbespreking wenselijkheid mondeling overleg met staatssecretaris over toezeggingen

bespreking overzicht toezeggingen bij de wetsvoorstellen

bespreking voortgangsrapportage 2006 Wet op de jeugdzorg

brief 25 september 2006PDF-document en bijlage wijzigingen beleidskaderPDF-document en bijlage financieel kaderPDF-document


Vergaderstukken