Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2006