Dinsdag 10 oktober 2006 13.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)