Dinsdag 14 november 2006 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)procedure

voorbereidend onderzoek

nadere procedure

bespreking

  • adviezen E-dossiers van de rapporteurs de heer Terpstra en mevrouw Swenker
  • Mededeling: Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling - Een actieplatform (E060021)

Vergaderstukken