30.885 IIA

Wijziging begrotingsstaat van de Staten-Generaal 2006 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van de Staten-Generaal. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 december 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 133 van 17 april 2007.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2006

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2006 (wijzigingen samenhangend met de najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 Met uitzondering van artikel 3, treedt de wet in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

2 Artikel 3 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten