30.885 B

Wijziging begrotingsstaat Gemeentefonds 2006 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het Gemeentefonds. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 december 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 65 van 20 februari 2007.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2006

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten