Dinsdag 16 januari 2007 14.00 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportnadere procedure

bespreking

Subsidiariteitstoets van de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's «Een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade» (COM(2006) 625 definitief)

Het betreft de volgende documenten:

bespreking

  • brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS d.d. 3 januari 2007 inzake Voortgangsinformatie betreffende toezeggingen aan de Eerste Kamer

Vergaderstukken