Dinsdag 6 maart 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de bijzondere commissie voor JBZ-Raad, commissie Justitie (Just.)nadere procedure

inbreng nader voorlopig verslag

waarbij tevens de brief van de minister van Justitie van 13 februari 2007 betreffende het concept-Besluit politiegegevens (EK 30.327, D) wordt besproken.

bespreking

overzicht van openstaande toezeggingen


Vergaderstukken