Dinsdag 27 maart 2007 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, commissie Justitie (Just.)inbreng nader voorlopig verslag

nadere procedure

bespreking

verzoek van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties om de minister van Justitie te verzoeken de toegezegde notitie over de Europese comitologieprocedure (plenair debat op 6 februari 2007 over de vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) in het bredere kader van de thematiek van de Europese comitologie te plaatsen


Vergaderstukken