30.917

Wijziging Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomensDit wetsvoorstel voorkomt openbaarmaking van aanvullende beveiligingsmaatregelen voor ministers.

Als gevolg van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt het belastbaar inkomen van onder andere ministers en staatssecretarissen bekendgemaakt, voor zover dit uitstijgt boven het gemiddelde.

Hiertoe behoort ook de vergoeding ter compensatie van de bijtelling voor het privégebruik van de dienstauto. Aangezien alle ministers verplicht zijn ook privé gebruik te maken van een beveiligde auto, leidt dit voor alle ministers tot een verhoging van het belastbare loon. Aan sommige bewindspersonen zijn aanvullende beveiligheidsmaatregelen toegekend. Deze extra beveiligingskosten bedragen een veelvoud van de normale cataloguswaarde van de auto. Het effect op het fiscale loon in 2006 is aanzienlijk, omdat de hoogte van de bijtelling tevens betrekking heeft op deze aanvullende beveiligingsmaatregelen. Door deze gegevens openbaar te maken zou het beveiligingsniveau van individuele bewindspersonen bekend kunnen worden. Deze wetswijziging voorkomt dit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 maart 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 april 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 148 van 26 april 2007.


Kerngegevens

ingediend

22 december 2006

titel

Wijziging van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in verband met de bescherming van informatie betreffende veiligheidsmaatregelen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007


Documenten