30.960

Intrekking besluit vaststelling leeftijdsgrens openbare functies en wijziging Wet Nationale ombudsman in verband met verhoging ontslagleeftijdDit wetsvoorstel trekt het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor openbare functies (Stb. F173) in.

Op grond van dat dient aan personen die werkzaam zijn in overheidssectoren ontslag te worden verleend bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (behalve in zeer bijzondere gevallen). Het voortbestaan van deze ontslagverplichting is om verschillende redenen niet meer wenselijk. In het kabinetsstandpunt 'Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar' (kamerstuk 28170, nr. 47PDF-document) is daarom aangekondigd dat het besluit zal worden ingetrokken. Verder bevat dit wetsvoorstel een wijziging van de Wet Nationale ombudsman. Die wijziging behelst een verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman van 65 naar 70 jaar, en is aangekondigd in het kader van het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (kamerstuk 28170, nr. 45PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 maart 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 168 van 10 mei 2007.


Kerngegevens

ingediend

8 februari 2007

titel

Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

5