Dinsdag 17 april 2007 14.30 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sportbespreking

brief van de minister van VWS van 10 april 2007 over de evaluatie van de Wet BOPZ (EK 30.492, B)

in het kader van de behandeling van het wetvoorstel

bespreking

brief van de minister VWS van 30 maart 2007 inzake gezondheidsdiensteninitiatief (EK 30.871, AK en de bijlage)

in het kader van de behandeling van het BNC-fiche

bespreking

brief van de minister VWS van 13 april 2007 inzake de voorgestelde oplossing voor het mogen hanteren van de artsentitel door artsen indien zij niet meer voldoen aan de eisen voor periodieke registratie (EK 30.463, I)

in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel


Vergaderstukken