30.941

Aanpassing berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage en verlenging experimenten met vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffingDit wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wet studiefinanciering 2000 en de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing. Met dit wetsvoorstel wordt de berekeningssystematiek van de aanvullende beurs in overeenstemming gebracht met de in 2006 gekozen praktijk. De oorspronkelijk gekozen systematiek van de overgangsfase is zeer ingewikkeld, en behoeft daarom aanpassing.

Tevens wordt met dit voorstel de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing verlengd. Deze wet is op 1 september 2005 in werking getreden en zou met ingang van 2 september 2007 ingetrokken worden. Het wordt echter wenselijk geacht het experimenteerregime te continueren totdat is besloten om vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing al dan niet definitief bij wet te regelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 april 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 198 van 12 juni 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 199 van 12 juni 2007.

De rectificatie van Staatsblad 199 van 16 augustus 2007.


Kerngegevens

ingediend

25 januari 2007

titel

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met aanpassing van de berekeningssystematiek veronderstelde ouderlijke bijdrage en de verlenging van experimenten met vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat de artikelen I, II en VII terug kunnen werken tot en met 1 januari 2006


Documenten

7