Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)Deze vaste commissie bereidde de behandeling voor van wetsvoorstellen op het gebied van volkshuisvesting (wonen), ruimtelijke ordening, milieubeheer en integratie.

Voor wetsvoorstellen op het gebied ruimtelijke ordening en milieubeheer is er sinds 7 juni 2011 de commissie voor Infrastructuur, Milieu & Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Voor wetsvoorstellen op het gebied van volkshuisvesting, wonen, wijken en integratie worden vanaf 7 juni 2011 door de commissie BZK/AZ voorbereid.