Wetsvoorstellen bij commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond