31.359

Goedkeuring Eigen Middelenbesluit (EMB)Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het nieuwe Besluit betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (Eigen Middelenbesluit, Trb. 2008, 9PDF-document). In dit besluit zijn de afspraken over de inkomsten van de Europese Unie vastgelegd.

Het Eigen Middelenbesluit (EMB) regelt de afdrachten van de lidstaten aan de Europese Unie. Naast de verdeling over de inkomsten regelt dit besluit ook het absolute maximum voor uitgave dat de Europese Unie mag opvragen en gebruiken van de lidstaten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de PVV stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 september 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2008

titel

Goedkeuring van het op 7 juni 2007 te Luxemburg tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 2008, 9)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten