T00555

Toezegging Raadpleegbaarheid gegevens (28.767)Staatssecretaris Van Geel zegt toe dat hij bij de evaluatie van de wetswijziging zal kijken naar de raadpleegbaarheid van de gegevens in het centraal register.


Kerngegevens

Nummer T00555
Oorspronkelijke nummer tz_MIL_2005_7
Status voldaan
Datum toezegging 5 augustus 2005
Deadline 1 januari 2016
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie evaluatie
Onderwerpen buisleidingen
externe veiligheid
registratie
Kamerstukken Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen (28.767)


Uit de stukken

Staatssecretaris Van Geel:

[...]

Blz 5

Ik kan, zoals deze leden verzochten, toezeggen dat de raadpleegbaarheid van gegevens in het centraal register onderdeel uitmaakt van de evaluatie van de voorgestelde wetswijziging. Verder zal in elk geval aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de inhoud van de website.

[...]


Brondocumenten


Historie