WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 20 januari 2022, A.W.J.A. van Hattem (PVV)
    inzake over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (35925 VI) voor het jaar 2022
    pdf pdf
    aanhangsels 2021-2022, nr. 5 (antwoord ontvangen op: 12 mei 2022)

Toezeggingen