T00046

Toezegging Ontwikkelingen kabelsectorStaatssecretaris Van der Laan zal de heer Schouw een brief doen toekomen, die zij op 18 maart 2004 met de minister van EZ aan de Tweede Kamer heeft gezonden over ontwikkelingen in de kabelsector.


Kerngegevens

Nummer T00046
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_9
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden (28.639)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1485

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

Door de heer Schouw is de vraag gesteld of de prijs van het basispakket niet kan worden verlaagd, eventueel ten laste van andere opbrengsten. Op 18 maart heb ik met de minister van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de ontwikkelingen in de kabelsector. Wij hebben daarin ook de betaalbaarheid van het programma-aanbod aan de orde gesteld. Het toezicht daarop is geregeld om ervoor te zorgen dat de kosten niet de pan uit rijzen. Het gaat om toezicht door de OPTA en de NMa. Er is ook invloed via gemeentelijke contracten. Dat is ook een vrij belangrijk punt. Er is ook een mogelijkheid tot het treffen van een prijsmaatregel. Ik zal u die brief doen toekomen. Daarin zijn deze zaken volledig toegelicht, beargumenteerd en onderbouwd.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 16 augustus 2004
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief MLB/M./04/39.461
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan