T00155

Toezegging bij huurwoningen 1Minister Dekker streeft ernaar te vermijden dat de staatkundige rol van het parlement niet op achterstand wordt gezet.


Kerngegevens

Nummer T00155
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_1
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-637

[…]

Minister Dekker:

Voorzitter. Ik begin met u en de leden van uw Kamer een heel goed 2004 toe te wensen. Ik was hier vandaag voor het eerst. Als ik dat op deze wijze kan goedmaken, hoop ik dat dat overkomt. Daarnaast wil ik mijn felicitatie aan de heer Van den Oosten overbrengen voor zijn maidenspeech. Hij gaf blijk van zowel een zeer bestuurlijke achtergrond als een zeer praktisch inzicht. Ik kom daar straks nog op terug. Allereerst wil ik erkennen dat de nieuwe methode van werken volgens het voorliggende wetsvoorstel is ingevoerd voordat de juridische basis daarvoor geheel was afgerond. Het is en blijft voor mij een uitgangspunt, dat de staatkundige rol van het parlement hierbij niet op achterstand behoort te worden gezet.

Ik vind het dan ook uitermate jammer dat het zo is gegaan en daarvoor bied ik mijn excuses aan. Ik streef ernaar om een dergelijke gang van zaken een volgende keer te vermijden. Ik teken hierbij wel aan dat de termijn van indiening bij dit soort huursubsidietrajecten altijd ongelooflijk lastig is, omdat wij daarbij ook altijd gebonden zijn aan de termijn waarvoor de huursubsidieregeling geldt.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan