T00171

Toezegging bij huurwoningen 2Oudere bezwaarschriften die door een aparte organisatorische eenheid worden afgehandeld om de afhandeling van lopende zaken niet belemmeren, zullen voor de zomer afgehandeld zijn.


Kerngegevens

Nummer T00171
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_4
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-638

[…]

Minister Dekker: […]

De heer Van Raak heeft gevraagd naar de behandeling van de bezwaarschriften. Er liggen zo’n 3000 oudere bezwaarschriften. Het uitgangspunt is dat bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn worden behandeld. De prioriteit ligt nu echter bij het lopende tijdvak. De afhandeling van die bezwaarschriften verloopt heel goed. De afhandeling van de oudere bezwaarschriften wordt ter hand genomen door een aparte organisatorische eenheid, zodat de afhandeling van lopende zaken hier niet door belemmerd wordt. De oudere bezwaarschriften zullen voor de zomer afgehandeld zijn.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan