T00028

Toezegging Ledenaantallen omroepenStaatssecretaris Van der Laan zal de lijst met cijfers over de ledenaantallen van omroepen aan de leden van de Kamer doen toekomen


Kerngegevens

Nummer T00028
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_10
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen leden
omroepen
Kamerstukken Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden (28.639)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1486

[…]

Staatssecretaris Van der Laan:

Voorzitter. Hiermee ben ik gekomen aan het eind van mijn betoog. Inmiddels heb ik de lijst met de beroemde cijfers voor mij. De lijst is nogal gedetailleerd en bevat te veel cijfers om hier op te noemen. Uit de cijfers blijkt een gestage daling, meestal met zo'n 5% à 10% per jaar. Er is een vrij grote variatie per omroep. Er zijn grote verschillen tussen leden die en abonnee en lid zijn en leden die tribuneleden worden genoemd. Een andere omroep noemt die tribuneleden weer steunleden. Bij de ene omroep is de verdeling half om half en bij de andere negentig abonneeleden op 10 steunleden. Bij weer een andere omroep is de verhouding geheel anders. Ik zal de leden van deze Kamer de lijst graag doen toekomen. Ik kan ter plekke kopieën laten maken, want het gaat hierbij om openbare informatie. Bovendien is een behandeling als deze openbaar.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 11 mei 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 11 mei 2004
    toezegging gedaan