T00170

Toezegging bij huurwoningen 4Zodra er in de gevallen van mensen die huursubsidie aanvragen meer dan 1% gedupeerd raakt door verkeerde gegevens van de belastingdienst zal het ministerie direct contact opnemen met de belastingdienst hierover.


Kerngegevens

Nummer T00170
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_3
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-638

[…]

(blz. 638)

Minister Dekker: […]

Het uitgangspunt is niet meer dan 1%. Dat is een reële aanname bij dit soort administratieve verwerkingsprocessen. Mocht blijken dat wij hier overheen schieten – ik zeg dit nogmaals – dan nemen wij onmiddellijk contact op met de belastingdienst. Die lijn staat namelijk voortdurend open.

[…]

(blz. 643)

Minister Dekker: […]

Als de basis- en bronfouten bij de nacontrole de 1% overstijgen, zullen we daarop actie ondernemen. Het gaat steeds om de effecten op de huursubsidiegerechtigden.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan