T00173

Toezegging bij huurwoningen 5Minister Dekker geeft aan dat de kloof tussen beleid en uitvoering gedicht moet worden.


Kerngegevens

Nummer T00173
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_6
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-639

[…]

Minister Dekker: […]

Mevrouw Meindertsma legde vooral de vinger op de kloof tussen beleid en uitvoering. Ik onderschrijf van harte dat die gedicht moet worden; daarom ook de afronding van het EOS-project, zoals bekend godin van de dageraad en het licht. Het is uiteraard van belang dat bij uitvoering voldoende informatie wordt gegeven aan de huursubsidiegerechtigden. Wij proberen op allerlei manieren, met de HIP’s, ook met de nieuwe internetsite en voorlichtingscampagne, dit instrument zo dicht mogelijk bij de burgers brengen.

[…]Historie

 • 23 november 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29800XI nr.13
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan