T00029

Toezegging Kwaliteit als onderdeel langetermijnvisie publieke omroepStaatssecretaris Van der Laan doet de toezegging dat de vraag of kwaliteit een element kan zijn in de legitimering een belangrijk aandachtspunt wordt in haar onderzoek 'langetermijnvisie publieke omroep'.


Kerngegevens

Nummer T00029
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_11
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris I van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. A.C.C. Witteman (PvdA)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen omroepen
Kamerstukken Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden (28.639)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1492

[…]

Staatssecretaris Van der Laan:

Als belangrijkste inhoudelijke argument ter legitimering noemt mevrouw Witteman dat zij graag kiest voor een legitimering van de kwaliteit. Ook ik zie dit argument heel goed. Dat ontken ik ook niet. Ik deel met de Kamer de analyse dat er een discussie moet plaatsvinden over de legitimatie van de huidige omroepverenigingen. Daar wil ik onderzoek naar doen. Mocht het onderzoek daar aanleiding toe geven, dan neem ik misschien zelfs de suggestie over van de heer Van der Lans dat dit zou kunnen leiden tot experimenten.

De heer Van der Lans vraagt ook naar cijfers en trends. Ik moet dus echt nog onderzoeken wat daar de invloed van is. Wij hebben een onderzoek nodig om de legitimatievorm in relatie tot de trends en cijfers en beweegredenen van mensen te staven. Tegelijkertijd neem ik de suggestie graag over dat je misschien in de tussentijd met experimenten zou kunnen werken. Dat vind ik een interessante gedachte en die neem ik mee, indien daar ook de onderzoeken en de daaruit blijkende gegevens en trends aanleiding voor geven. Ik ben het eens met de stelling dat het veel zuiverder is als dat precies wordt uitgezocht. Dan kan ook de terechte vraag van mevrouw Witteman aan de orde komen of kwaliteit eveneens gekozen zou kunnen worden ter legitimatie. Ik wil graag toezeggen dat de vraag of kwaliteit een element kan zijn in de legitimering een belangrijk aandachtspunt wordt in mijn onderzoek. Op dat punt verschillen mevrouw Witteman en ik niet van mening. Het is alleen voor mij geen reden om dit wetsvoorstel niet met verve te verdedigen. Op dat punt overtuigt mevrouw Witteman mij niet ervan dat dit een doorslaggevende reden moet zijn om tegen dit wetsvoorstel te zijn.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 11 juni 2004
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29657, 1
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan