T00172

Toezegging bij rijksprojecten 1



Minister Dekker zal opnieuw aandacht besteden aan de klantvriendelijkheid van haar ambtenaren; als zij over de grens van fatsoenlijk gedrag heengaan, zullen zij daarop aangesproken worden.


Kerngegevens

Nummer T00172
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_5
Status voldaan
Datum toezegging 20 januari 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Introductie nieuwe procedure aanvraag huursubsidie (28.777)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 14-638

[…]

Minister Dekker: […]

De heer Van den Oosten heeft gesproken over verbetering van de klantvriendelijkheid. Naar aanleiding van de reacties die hij op zijn internetsite had gekregen op de klantvriendelijkheid, sprak de heer Van Raak juist over klantonvriendelijkheid. In de eerste plaats merk ik nogmaals op dat het streven naar verbetering van de klantvriendelijkheid een continu proces en aandachtspunt is in de hele managementvoering. Verdere verbetering is in mijn visie vooral aan de orde op het punt van de verbetering van de uitwisseling, ook van de gegevens, zodat wij zo weinig mogelijk fouten aan het begin hebben. Vermindering van het aantal fouten door verbetering van de procedures en de techniek zal de overlast van de aanvragers verminderen. Van die overlast gaf de heer Van Raak een aantal heel nare voorbeelden. Dat moet hij doen, maar dit heeft echt mijn voortdurende aandacht.

Verder wil ik in ieder geval uitspreken dat de verbetering van de klantvriendelijkheid natuurlijk haar grenzen kent in de wijze waarop wij veelvuldig vragen van mensen moeten beantwoorden, maar dat die beantwoording altijd uitgangspunt is. Waar mijn ambtenaren over de grenzen van fatsoenlijk gedrag heen gaan, worden zij daar indringend op aangesproken. Dat kan ik hier en nu melden. Ik vind overigens dat wij daar als overheid, zeker bij VROM, in de vele contacten met burgers een voorbeeldfunctie hebben, juist omdat zo’n grote groep van medeburgers in aanmerking komt voor deze huursubsidie. Ik zeg hierbij ook toe dat ik daar opnieuw aandacht aan zal besteden, maar het is in ieder geval uitgangspunt: daar waar de grenzen van het aanvaardbare en correcte worden overschreden, worden mijn mensen daarop aangesproken.

[…]



Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek griffier
 • 20 januari 2004
  toezegging gedaan