T00039

Toezegging Vaststelling amvbStaatssecretaris Van der Laan zegt toe datdDe AMvB er in ieder geval komt. Deze legt de inhoud niet vast, maar stelt de kaders voor de nadere inhoudelijke invulling voor de verschillende partijen.


Kerngegevens

Nummer T00039
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_27
Status voldaan
Datum toezegging 12 oktober 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. J.J.M. van der Lans (GroenLinks)
Commissie commissie voor Cultuur
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen boeken
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven Vaste boekenprijs (28.652)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 2-41

[…]

(blz.28)

De heer Van der Lans(GroenLinks):

Ik ben daarom heel benieuwd naar die AMvB. Ik vraag aan de staatssecretaris of deze AMvB er komt en, zo ja, hoe ik mij die moet voorstellen. Hoe gaat de staatssecretaris bevorderen dat de pluriformiteit van het assortiment een rol speelt in de handelsbetrekkingen tussen de uitgeverijen en de boekverkopers? Hoe dwingend wordt deze AMvB en aan wat voor soort regels moet worden gedacht?  

[…]

(blz.41)

Staatssecretaris Van der Laan:[…]

Ik sluit mij volledig aan bij hetgeen de indieners hebben gezegd over de AMvB. Deze zal regelen dat er goede afspraken komen over de infrastructuur. Voor alle duidelijkheid: de AMvB legt de inhoud niet vast, maar stelt de kaders voor de nadere inhoudelijke invulling voor de verschillende partijen. Het is zeker niet de bedoeling dat de AMvB de rol van de afspraken gaat overnemen. Het contract binnen de markt wordt daarin dus niet bepaald. Nee, wij leggen in de AMvB de kaders vast waarbinnen de marktpartijen afspraken kunnen maken. De AmvB komt er in ieder geval!

[...]


Brondocumenten


Historie

  • 9 november 2004
    nieuwe status: voldaan
    Voortgang:
    documenten:
  • 12 oktober 2004
    toezegging gedaan