T00157

Toezegging bij -geen onderwerp toegekend- 16Minister Dekker zal maatregelen nemen om de eigen ontwikkelkracht van burgers en bedrijven beter tot uitdrukking te laten komen door: - verantwoordelijkheid te leggen daar waar die hoort; - ruimte te bieden aan initiatief en ondernemersschap, door overbodige regels te schrappen en andere samen te voegen.


Kerngegevens

Nummer T00157
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_11
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

[…]

Antwoord van de minister

Versterking van Ontwikkelkracht

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, begin november vorig jaar, heb ik eveneens aangegeven de komende jaren het accent te willen leggen op VROM als «ontwikkelkracht». Het probleemoplossend vermogen van de samenleving moet beter worden benut én dat van de overheid moet groeien. In mijn contacten merk ik dat VROM vaker wordt geassocieerd met voorschriften en verboden, dan met het stimuleren van maatschappelijk initiatief. Dat moet anders.

Als minister van VROM zal ik daarom maatregelen nemen om de eigen ontwikkelkracht van burgers en bedrijven beter tot uitdrukking te laten komen door:

 • verantwoordelijkheid te leggen daar waar die hoort;
 • ruimte te bieden aan initiatief en ondernemersschap, door overbodige regels te schrappen en andere samen te voegen.

[…]Historie

 • 23 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29383 nr.18
 • 2 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29383 nr.17
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan