29.200 XI

Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2004 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 december 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De administratieve afhandeling als hamerstuk door de Eerste Kamer vond plaats op 27 april 2004.

De plenaire behandeling van het onderdeel Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, aan de hand van het thema Volkshuisvesting met als aandachtspunten woningproductie, woningnood en woningvoorraad, vond plaats op 27 april 2004.

Het beleidsdebat over het onderdeel Milieu, aan de hand van de thema's Kyoto en innovatie, vond plaats op 24 mei 2004.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten