T00165

Toezegging bij begrotingsstaat volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 2004 (onderdeel vro) 3De resultaten van de evaluatie (bedoeld om te kijken op welke wijze de mogelijke instrumenten worden toegepast en of de Huisvestingswet heeft gefunctioneerd zoals beoogd), bestuurlijke wensen en de resultaten van de Herijking regelgeving zullen leiden tot voornemens van aanpassing van het beleid. De minister geeft aan dat deze voornemens, samen met de evaluatie, vóór de zomer 2004 aan de Tweede Kamer zullen worden gezonden.


Kerngegevens

Nummer T00165
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_19
Status voldaan
Datum toezegging 27 april 2004
Deadline 21 juni 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Begrotingsstaat Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004 (29.200 XI)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 26-1415

[…]

Antwoord van de minister

Woonruimteverdeling

De heer Van der Lans constateert dat de systematiek van de woonruimtedistributie in Nederland zo goed als vast zit en vraagt wat ik daar aan doe. Ik heb hiervoor geschetst wat ik doe om de mobiliteit op de woningmarkt te vergroten. Belangrijk onderdeel daarin zijn de woningbouwafspraken, gericht op nieuwbouw, die ik op regionale schaal maak met de kaderwetgebieden en provincies als budgethouder. Om een goede afstemming tussen de centrale stad en omliggende randgemeenten te waarborgen vraag ik de grote steden de te maken afspraken mede te ondertekenen.

De woningbouwafspraken wil ik primair richten op te bouwen aantallen woningen, om op die manier te bewerkstelligen dat er weer meer woningen gebouwd worden. Dat is nodig om het tekort in te lopen én het is een voorwaarde om het tempo in de binnenstedelijke herstructurering te verhogen. Op het gebied van de woonruimteverdeling welke is gerelateerd aan het terrein van de Huisvestingswet is op dit moment veel in beweging. In dit kader valt o.a. te noemen: een wetsvoorstel tot wijziging, de Herijking van de Regelgeving, het Hoofdlijnenakkoord waarin is opgenomen dat er in landelijk gebied gebouwd moet kunnen worden voor eigen bevolkingsaanwas, de gespannen woningmarkt en tot slot de problematiek van de differentiatie van wijken. Onder meer deze ontwikkelingen hebben geleid tot een evaluatie van de Huisvestingswet. Deze is bedoeld om te kijken op welke wijze de mogelijke instrumenten worden toegepast en of de Huisvestingswet heeft gefunctioneerd zoals beoogd. De resultaten van de evaluatie, bestuurlijke wensen en de resultaten van de Herijking regelgeving zullen leiden tot voornemens van aanpassing van het beleid. Deze voornemens zullen, samen met de evaluatie, vóór de zomer 2004 aan de Tweede Kamer worden gezonden.

[…]Historie

 • 23 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29383 nr.18
 • 2 september 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29383 nr.17
 • 27 april 2004
  toezegging gedaan