Nieuws bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering puntenstelsel rijbewijzen (30.324)