Verwant aan Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten (35.047 (R2108))