WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 17 augustus 2022, A.W.J.A. van Hattem (PVV)
    inzake over de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. over het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorg
    pdf pdf
    aanhangsels 2022-2023, nr. 4 (antwoord ontvangen op: 5 oktober 2022)

Toezeggingen