31.590

Goedkeuring protocollen voor toetreding Albanië en Kroatië tot de NAVODit voorstel regelt de goedkeuring door het Nederlandse parlement van het NAVO-protocol over de toetreding van Albanië en Kroatië tot deze veiligheidsorganisatie (Trb. 2008, 162PDF-document).

Tijdens de NAVO-top in april 2008 is besloten Albanië en Kroatië uit te nodigen toe te treden tot het NAVO-Verdrag. Albanië en Kroatië hebben, door deel te nemen aan het Membership Action Plan (MAP), aangegeven in staat te zijn de verantwoording van het lidmaatschap op zich te kunnen nemen. Met deze toetreding wordt de algehele Europese veiligheid en stabiliteit vergroot en het bondgenootschap uitgebreid van 26 tot 28 leden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 februari 2009 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 116 van 10 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2008

titel

Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten