31.564

Overgang facilitaire dienstverlening van de Koninklijke Landelijke Politiediensten naar Politie NederlandDit wetsvoorstel wijzigt de Politiewet 1993 waardoor  de taak voor de inkoop en verkoop van de bewapening, kleding en uitrusting van de politie overgaat van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) naar "Politie Nederland". Deze wijziging past in taakverschuiving van de KLPD naar meer executieve taken.

De verantwoordelijkheden voor bewapening, kleding en uitrusting van de politie met name ten aanzien van uniformiteit, kwaliteit en het toezicht op het geweldsmonopolie blijven gewaarborgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.564 nr. 2)PDF-document is op 4 december 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2008 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 10 van 15 januari 2009.


Kerngegevens

ingediend

28 augustus 2008

titel

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Mmet ingang van 1 januari 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.


Documenten