Wetsvoorstellen bij commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
In schriftelijke voorbereidingGereed voor plenaire behandeling door de Eerste KamerPlenaire behandeling Eerste Kamer afgerond