36.304

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake lening Invest-NL in verband met SIFDeze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII).

Deze wijziging houdt verband met de lening aan Invest-NL zoals voorgesteld in de brief van 13 februari 2023 van de minister van EZK en de minister voor K&E over lening Sif Group (EK, A). Het doel van de lening aan Invest-NL is de financiering van een uitbreidingsinvestering van het bedrijf Sif Group NL. Sif Group NL is een bedrijf dat funderingen maakt voor wind-op-zee projecten.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 25 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 13 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 13 februari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 13 februari.


Documenten

10