35.894

Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemersDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (35.570 XIII).

Het gaat om aanvullende steun voor evenementen (zie de brief van de staatssecretaris van EZK en de ministers van OCW en van BZK van 14 juli 2021 over aanvullende steun voor evenementen (EK 35.420, BD en bijlage) en mentale steun (zie de brief van de regering van 12 februari 2021; Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (TK 25.295, 988).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 juli 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 juli


Documenten