T00914

Toezegging Evaluatie van de wet (31.724)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van vragen van de leden Van Driel en Schouw dat er voor 1 januari 2010 een evaluatie zal plaatsvinden van de wet. In deze evaluatie zal onder meer worden ingegaan op de vraag hoe vaak de toezichthouder gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid en op de vraag in hoeverre de handhaving adequaat is. Indien zou blijken dat de AFM niet voldoende is geëquipeerd voor het uitoefenen.


Kerngegevens

Nummer T00914
Status voldaan
Datum toezegging 7 oktober 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen Autoriteit Financiële Markten
evaluaties
handhaving
Kamerstukken Maatregelen tegen "naked short selling" (31.724)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 3 - 154

(...)

Staatssecretaris De Jager: De heer Schouw heeft nog gevraagd naar het beleidskader. Ik zeg toe dat voor 1 januari 2010 een evaluatie zal plaatsvinden. Daarin wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld hoe vaak de toezichthouder gebruik heeft gemaakt van deze bevoegd­heid. Wij kunnen dan ook een aantal andere zaken meenemen en het plaatsen in een wat breder beleidskader. Ook de vraag in hoeverre de handhaving adequaat is, waarnaar door deze Kamer is gevraagd kunnen wij dan meenemen. [..]

Handelingen I 2008-2009, nr. 3 - 155

De heer Van Driel: Ik had nog gevraagd naar de handhaafbaarheid.

Staatssecretaris De Jager: Ik meen dat ik daar al iets over heb gezegd, namelijk dat wij dit in de evaluatie voor 2010 zullen meenemen. Ik had al iets gezegd over de handhaafbaarheid. Met de meldingsplicht wordt de handhaafbaarheid gemakkelijker. Die meldingsplicht gaat naar verwachting per 10 oktober in bij publicatie in het Staatsblad. De AFM krijgt op allerlei manieren informatie, nu ook al, over de huidige situatie van het verbod op covered short sellen.

De heer Van Driel (PvdA): Het ging mij ook om de zaken die over de counter gaan. Hoe houdt u daar nu zicht op?

Staatssecretaris De Jager: Er zijn allerlei manieren om dat toezichtproces vorm te geven. Ook over de Belastingdienst wordt mij deze vraag altijd gesteld. Dan ben ik altijd heel voorzichtig om precies inzicht te geven in de manier waarop ook in dit soort situaties het toezichtproces gestalte krijgt. Er zijn dus manieren, ook over de counter, om een bepaalde mate van toezicht te kunnen plegen en te kunnen handhaven. Het lijkt mij goed dat ook dit in de evaluatie meeloopt, waarbij het erom gaat of wat wij doen handhaafbaar is gebleken. Wij achten op dit moment de AFM daartoe voldoende geëquipeerd. Wanneer dat niet zo mocht zijn, komen wij natuurlijk met voorstellen.


Brondocumenten


Historie