T00930

Toezegging Meer aandacht voor duurzaamheid (31.700)De minister-president zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Schouw, toe meer aandacht te zullen besteden aan duurzaamheid.


Kerngegevens

Nummer T00930
Status afgevoerd
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 303

(...) 

De heer Schouw (D66): Mijn bedoeling is niet om op dit belangrijke thema kritiek te leveren. Het gaat mij erom dat wij elkaar een steuntje in de rug kunnen zijn. Kunnen wij niet met elkaar een paar scenario's ontwikkelen, een tandje bijzetten, om echt een voorloper te worden als het gaat om technologie, om duurzame ontwikkeling, een groene revolutie? Bent u bereid om daar, samen met ons, echt uw schouders onder te zetten?

Minister Balkenende: Voorzitter. Het antwoord is natuurlijk ja. (...) Ik weet dat er heel veel ideeën zijn in Nederland. Die worden ook toegepast. Wij kunnen wellicht nog wat meer doen. Dat zie ik ook wel. Ik moet zeggen dat ik uw handreiking op prijs stel. In deze kwestie moeten wij samen optrekken om versterking te bereiken. Ik geloof dat je moet streven naar een verbinding van economische dynamiek, innovatie en duurzaamheid. Dat gaat tot kansen leiden.


Brondocumenten


Historie

 • 12 september 2017
  nieuwe status: afgevoerd
  Voortgang:
 • 9 juni 2015
  nieuwe commissie: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
 • 9 juni 2015
  commissie vervallen: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
 • 7 mei 2013
  nieuwe commissie: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)
 • 7 mei 2013
  commissie vervallen: commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
 • 9 april 2013
  Voortgang:
  documenten:
 • 7 juni 2011
  nieuwe commissie: commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
 • 7 juni 2011
  commissie vervallen: commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
 • 4 november 2008
  nieuwe status: openstaand
 • 4 november 2008
  toezegging gedaan