T00943

Toezegging Evaluatie ook aandacht besteden aan de vraag naar de verhouding tussen toezichthouders en de mogelijke c.q. wenselijke waarschuwingsplicht van nationale toezichthouders (31.700)De minister van Financiën zegt de Kamer toe, de vraag van het lid Van Driel of de Nederlandse toezichthouder – De Nederlandsche Bank - in de IceSave-zaak niet nadrukkelijker had moeten waarschuwen dat IceSave een andersoortige bank was, met een andersoortige vergunning en dat het IJslandse toezichtstelsel een andersoortig stelsel is, te betrekken bij de onafhankelijke evaluatie van de wijze waarop nationale toezichthouders met elkaar omgaan in het algemeen, en in de IceSave-zaak in het bijzonder.


Kerngegevens

Nummer T00943
Status voldaan
Datum toezegging 25 november 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen evaluaties
toezicht
toezichthouders
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen 2008-2009, 10 - 499

(...)

Minister Bos: Als de toezichthouder van een land uit de Europese economische zone, zoals IJsland, zegt dat een bank deugt en als die bank zich daarna bij de Nederlandse toezichthouder aanmeldt, mag de Nederlandse toezichthouder niet meer eigenstandig inhoudelijk toetsen. Als de IJslandse toezichthouder zegt dat het klopt, mag de bank in kwestie ook in Nederland zijn gang gaan. Dat is met een verdrag voor dit type zaken zo geregeld. Op dit moment lopen er juridische discussies met de IJslandse autoriteiten, dus ik moet het heel voorzichtig zeggen: als er dan toch nog vragen bestaan over de deugdelijkheid van de kwaliteit van het toezicht in het andere land, zijn er allerlei redenen om dit soort arrangementen tussen EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten nog eens nadrukkelijk onder de loep te nemen. Dat zullen wij dan ook doen. Er loopt dus een traject dat specifiek gaat over de manier waarop de toezichthouders uit de verschillende landen met elkaar omgaan en een traject van een onafhankelijke evaluatie die na de Icesave-affaire gedaan zal worden.

De heer Van Driel (PvdA): De vraag is of dat het hele verhaal is. Wat de minister zegt klopt, maar had De Nederlandsche Bank of de AFM niet moeten waarschuwen dat Icesave onder een andere toezichthouder viel en dat de garanties dus maar beperkt waren? Als je je huis voor twee ton hebt verkocht, moet je op de IJslandse bank dan maar een ton onderbrengen omdat je een garantie krijgt van niet meer dan een ton? Had de gemiddelde consument dat kunnen weten? Ik denk dat maar heel weinig mensen dat weten. Het is de vraag of de toezichthouder niet nadrukkelijker via de krant of andere media had moeten waarschuwen dat dit een andersoortige bank betrof met een andersoortige vergunning en een andersoortig toezichtstelsel, waarvan de toezichthouder de handen aftrok.

Minister Bos: Deze vraag zal betrokken worden in de evaluatie. Ook het kabinet vindt dit een relevante vraag.


Brondocumenten


Historie