31.890

Recht op kinderbijslag voor 16- en 17 jarigenIn verband met de invoering van een kwalificatieplicht voor 16- en 17 jarigen in de Leerplichtwet 1969 om het voortijdig schooluitval voor deze groep bestrijden, wordt met dit voorstel het recht op kinderbijslag voor jongeren van 16 of 17 jaar wordt afhankelijk van het volgen van een volledig onderwijsprogramma dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het gaat dan om een (v)mbo-opleiding, havo of vwo.

Met dit voorstel krijgen de ouders van een 16 en 17 jarige die geen startkwalificatie bezit en geen onderwijs volgt geen kinderbijslag. Daarnaast wordt in de Algemene Kinderbijslagwet een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.890, A) is op 2 juli 2009 aangenomen de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2010 het voorstel na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, VVD, PvdD, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2009

titel

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 en het aanbrengen van een aantal vereenvoudigingen in de Algemene Kinderbijslagwet alsmede enkele andere aanpassingen van die wet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

27