31.965 IIB

Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2009 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.965 IIB, A) is op 2 juli 2009 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 522 van 10 december 2009.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2009

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten